Abschlussklassen Eurythmie und Sprachgestaltung I
Aufführung

Abschlusstreffen Eurythmie und Sprachgestaltung

Abschlussklassen Eurythmie und Sprachgestaltung I


26. Juni 2023 um 17:00

Grundsteinsaal

Eurythmy Peredur, Accademia europea di euritmia Venezia, Akademie für Sprechkunst, Merz Theater Hannover.